Ngân hàng Australia And Newzealand Bank Quận 1 Hồ Chí Minh

Ngân hàng ANZ có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 1.