Chi nhánh Australia And Newzealand Bank Hồ Chí Minh

Ngân hàng ANZ có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 5 quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận 3 1 địa điểm, Quận 7 1 địa điểm, Quận 1 1 địa điểm, Quận 5 1 địa điểm, Quận Tân Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Australia And Newzealand Bank Hồ Chí Minh


Chi nhánh Ngân hàng ANZ tại Hồ Chí Minh