Ngân hàng Australia And Newzealand Bank Quận Cầu Giấy Hà Nội

Ngân hàng ANZ có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cầu Giấy.